Badania wykazują, że osoby o podwyższonej atrakcyjności cechują się większym zdrowiem niż te o przeciętnym wyglądzie – wynika z niedawnych doniesień polsko-norweskiego zespołu naukowców.

Dr Grzegorz Bulczak i prof. Alexim Gugushvili z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Oslo zbadali wpływ ocenianej przez ankietera atrakcyjności fizycznej na faktyczne ryzyko kardiometaboliczne (CMR). Do tego celu wykorzystali szereg odpowiednich biomarkerów, w tym poziom cholesterolu LDL, glukozy mg/dl, białka C-reaktywnego, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz tętno spoczynkowe.

Badania wykazały, że po 10 latach od chwili oceny, osoby opisywane jako atrakcyjne fizycznie cieszyły się znacznie lepszym stanem zdrowia niż te, których wygląd uznano za średni. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „American Journal of Human Biology”.

W badaniu dr Grzegorza Bulczaka i jego współautorów z Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni udowodniono, że istnieje zależność między atrakcyjnością a zdrowiem, dzięki zastosowaniu szczegółowych danych z ankiet wykonanych w domach respondentów oraz danych dotyczących zdrowia, które zostały zmierzone empirycznie.

Niedawno opublikowane badanie sugeruje, że osoby uważane za bardziej atrakcyjne są również zdrowsze. Wyniki uzyskano na podstawie analizy odpowiedzi dostarczanych przez ponad 10 tysięcy osób, które oceniały wygląd innych ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało, że osoby oceniane jako bardziej atrakcyjne mają mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy i problemów z nadwagą. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem na stronie https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96299%2Cbadanie-bardziej-atrakcyjne-osoby-sa-tez-zdrowsze.html.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ