Integracja i współpraca między regionami

Integracja i współpraca między regionami, szczególnie w okresach kryzysowych, takich jak wojna w Ukrainie, daje większe szanse na osiągnięcie zamierzonych celów. Poprzez współpracę i wykorzystanie kompetencji różnych podmiotów możliwe jest osiągnięcie lepszych efektów i zapewnienie optymalnych rozwiązań.

Omawiając to na przykładzie Polityki spójności, można zauważyć, że współpraca regionów w ramach tej polityki jest kluczowa dla osiągnięcia wspólnych celów i korzyści.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową

Ogłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury inwestycja w modernizację i budowę linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino to doskonały przykład współpracy regionów w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Dodatkowo, inwestycja ta przyczyni się do zapewnienia Polakom bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości transportu towarów i pasażerów.

Poniżej lista korzyści wynikających z inwestycji:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
 • Poprawa jakości transportu towarów i pasażerów
 • Współpraca regionów i dostosowanie do wspólnych celów
 • Optymalizacja procesów wykorzystujących kompetencje różnych podmiotów
 • Zwiększenie dostępu do nowych technologii

Inwestycja w infrastrukturę kolejową jest doskonałym przykładem współpracy regionów i korzyści, jakie można osiągnąć dzięki współpracy. Dlatego ważne jest, aby dążyć do stworzenia warunków do współpracy między regionami, która przyczyni się do realizacji wspólnych celów i korzyści.

Modernizacja i budowa linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej

Realizacja projektu, w zależności od realizowanego wariantu, umożliwi powrót pociągów pasażerskich na nieczynną linię nr 230 oraz stałe połączenia kolejowe na linii nr 229, która obecnie jest wykorzystywana wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Pociągi – pasażerskie i towarowe – pojadą z prędkością do 120 km/h.

 • Wartość wykonania dokumentacji to 47,9 mln zł.
 • Umowa przewiduje, że wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy.
 • Finansowanie zadania zapewnią Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej przyszłej eksploatacji.

Tak cenne inwestycje będą niewątpliwie miały znaczący wpływ na rozwój województwa pomorskiego. Z modernizacji linii kolejowych skorzystają nie tylko mieszkańcy województwa, ale również podmioty gospodarcze, które będą mogły szybko i bezpiecznie dostarczać towary na potrzeby elektrowni. Warto również wspomnieć, że budowa i modernizacja linii kolejowych wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego, ponieważ zmniejszy się emisja szkodliwych gazów do atmosfery.

Modernizacja i budowa linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej to nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców województwa, ale również szansa na rozwój kolei w Polsce. Inwestycja ta pozwoli na przyspieszenie podróży pociągami i dostarczy wielu nowych możliwości dla Polaków.

Modernizacja linii kolejowych

Aby zrealizować inwestycję, wykonawca przygotuje:

 • Koncepcję programowo-przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji. Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży, a także skrócenia czasu przejazdów i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem kolejowym. W ten sposób poprawi się stan infrastruktury kolejowej na Pomorzu.

Realizacja inwestycji na liniach nr 229 i 230

Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej eksploatacji. Możliwy będzie dojazd pociągów towarowych o długości do 750 metrów i nacisku osi 221 kN (22,5 t/oś). Dla podróżnych z powiatów lęborskiego i wejherowskiego, w przypadku uruchomienia przewozów pasażerskich, oznacza to nowe możliwości dostępu do kolei na nieczynnej obecnie linii nr 230 oraz na linii nr 229, wykorzystywanej na odcinku Lębork – Łeba wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h.

 • Stacje i przystanki zostaną zmodernizowane
 • Dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się
 • Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h

Ponadto, zgodnie z zaleceniami zarządu, zostaną wykonane prace zapewniające bezpieczeństwo, w tym wytyczenie torów, budowa peronów i dostosowanie torów i innych urządzeń do wymogów technicznych z zakresu bezpieczeństwa przewozu. Wszystkie te prace pozwolą na uruchomienie połączeń pasażerskich i towarowych na liniach nr 229 i 230.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Aby zapewnić jak największą wygodę mieszkańcom, planuje się wdrożenie systemu on-line dla zakupu biletów i rezerwacji miejsc, a także wprowadzenie wielu innych udogodnień. Dzięki realizacji inwestycji, powiaty lęborski i wejherowski mają szansę na znaczące zwiększenie swojej dostępności kolejowej.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ