Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany „Emitentem”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Dariusza Orłowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta – powiadomienie pierwotne o transakcjach nabycia 456 szt. akcji Emitenta przez podmiot powiązany z Panem Dariuszem Orłowskim tj. Orłowski Finanse Spółka Jawna. Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a otrzymane powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ