Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kwartału 2021 roku, rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, w wysokości 661,8 miliona złotych. Dodatkowe rezerwy w wysokości 70,2 miliona złotych zostaną także utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank S.A., jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy. Rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z tego zmiany w metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank.

W wyniku takiego poziomu rezerw, pomimo dobrych wyników operacyjnych, Bank zaraportuje ujemny wynik netto w IV kwartale 2021 roku.

Więcej informacji na temat ryzyka prawnego oraz wyników finansowych za IV kwartał 2021 roku zostanie podanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym, którego publikacja planowana jest na dzień 1 lutego 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ