Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 r. nastąpił przydział obligacji serii Z1 (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250.000.000 złotych (Prospekt) oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji (Ostateczne Warunki) opublikowane w dniu 1 grudnia 2022 r. Subskrypcją objętych było 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk Obligacji. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 135.287 (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 13.528.700 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset) złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 2 grudnia 2022 r. (włącznie) do 16 grudnia 2022 r. (włącznie). W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 452 (czterysta pięćdziesiąt dwóch) inwestorów na 135.287 (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 452 (czterystu pięćdziesięciu dwóm) inwestorom 135.287 (sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) sztuk Obligacji. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość była równa wartości nominalnej Obligacji i wynosiła 100 (sto) złotych za jedną Obligację. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 13.528.700 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset) złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ