WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody 60 217 44 797 12 845 9 827
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -13 452 -4 591 -2 869 -1 007
Zysk/(strata) netto -16 670 -6 900 -3 556 -1 514
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 055 -6 199 -2 358 -1 360
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 1 759 1 054 375 231
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 8 845 -841 1 887 -184
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -451 -5 984 -96 -1 313
Aktywa trwałe 72 195 79 066 14 825 17 191
Aktywa obrotowe 19 529 21 983 4 010 4 780
Kapitał własny -20 221 -3 551 -4 152 -772
Zobowiązania 111 945 104 600 22 988 22 742
Suma bilansowa 91 724 101 049 18 835 21 970
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody 42 206 29 725 9 003 6 521
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -14 072 -3 760 -3 002 -825
Zysk/(strata) netto -17 200 -5 910 -3 669 -1 296
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 589 -5 618 -2 259 -1 232
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną 1 742 1 179 372 259
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 9 178 -442 1 958 -97
331 -4 879 71 -1 070
Aktywa trwałe 71 996 78 714 14 784 17 114
Aktywa obrotowe 14 678 14 532 3 014 3 160
Kapitał własny -16 642 558 -3 417 121
Zobowiązania 103 316 92 688 21 216 20 152
Suma bilansowa 86 674 93 246 17 798 20 274

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ