WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody 20896 17426 4496 3811
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 432 -1105 93 -242
Zysk/(strata) netto -529 -1951 -114 -427
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8837 -3901 -1902 -853
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -93 -538 -20 -118
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 9368 -247 2016 -54
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 428 -4678 92 -1023
Aktywa trwałe 77 589 79 066 16 677 17 191
Aktywa obrotowe 24 374 21 983 5 239 4 780
Kapitał własny -4080 -3551 -877 -772
Zobowiązania 106043 104600 22793 22742
Suma bilansowa 101963 101049 21916 21970
DANE DOTYCZACE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody 14792 11216 3183 2453
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 512 -795 110 -174
Zysk/(strata) netto -403 -1602 -87 -350
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -8453 -3655 -1819 -799
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -76 -489 -16 -107
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 9538 -145 2052 -32
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 999 -4281 215 -936
Aktywa trwałe 77364 78714 16628 17114
Aktywa obrotowe 19772 14532 4250 3160
Kapitał własny 155 558 33 121
Zobowiązania 96981 92688 20845 20152
Suma bilansowa 97136 93246 20878 20274

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ