Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z 26 listopada 2021 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie określenia zasad skupu akcji Emitenta w ramach drugiej transzy nabycia akcji własnych oraz przyjęcia treści zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Emitenta. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego podaje do wiadomości publicznej treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki. Skup akcji będzie prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 26 listopada 2021 r. w przedmiocie (i) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, (ii) wskazania kwot przeznaczonych na realizację nabycia akcji własnych Spółki, (iii) określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, (iv) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności dotyczących nabycia akcji własnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ