Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, że otrzymał od: (i) BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, (ii) BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, (iii) BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz (iv) BEST IV Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusze”) powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) o przeprowadzonych przez Fundusze w dniu 15 czerwca 2022 r. transakcjach nabycia obligacji Emitenta. Fundusze są osobami blisko związanymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit d) Rozporządzenie MAR z dwoma Członkami Zarządu Emitenta.

Treść powiadomień, zawierających szczegóły transakcji, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ