Polskie firmy deweloperskie z umiarkowanym optymizmem patrzą na najbliższe miesiące. Powinno być oddawanych coraz więcej mieszkań, ale nie należy spodziewać się spadku ich cen. O wyzwaniach branży deweloperskiej dyskutowali w Centrum Prasowym PAP uczestnicy debaty „Jaka będzie przyszłość firm deweloperskich”.

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

15 marca 2023 r. w Nakle nad Notecią, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano porozumienie, zgodnie z którym organem prowadzącym Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego zostanie Minister Infrastruktury.

– Podpisane dziś porozumienie w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią przez Ministerstwo Infrastruktury pozwoli zacieśnić współpracę ZSŻŚ z pozostałymi szkołami i uczelniami nadzorowanymi przez MI. Dzięki temu poprawimy jakość i warunki nauczania, zwiększymy zainteresowanie nauką w placówce i podniesiemy renomę ZSŻŚ w Nakle w kraju i za granicą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią istnieje od ponad 70 lat. Składa się z branżowej szkoły I stopnia kształcącej 98 uczniów i technikum nr 2 kształcącego 336 uczniów. Łącznie w szkole uczy się 434 uczniów na kierunkach: technik żeglugi śródlądowej, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz.

Kierunki nauczane w ZSŻŚ w Nakle

Kierunki nauczane w ZSŻŚ w Nakle odpowiadają działom administracji rządowej transportu, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, będących w kompetencji Ministra Infrastruktury. W związku z tym podjęto działania zmierzające do przejęcia przez MI prowadzenia ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.

Szkoła w Nakle kształci w sposób zgodny z międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (konwencją STCW), dając tym samym swoim absolwentom możliwość wyboru ścieżki kariery związanej z żeglugą morską.

Współpraca z uczelniami

Aby wzbogacić proces kształcenia, zwłaszcza praktycznego, szkoła współpracuje z wieloma uczelniami, w tym:

  • nadzorowanymi przez MI Politechniką Morską w Szczecinie
  • Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Dzięki temu nauczyciele ZSŻŚ mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a uczniowie zdobycia wszechstronnej wiedzy.

Cele prowadzenia ZSŻŚ przez MI

Założeniem prowadzenia ZSŻŚ przez MI jest realizacja polityki rozwoju transportu przez wsparcie edukacji w tym obszarze. Wśród priorytetów na najbliższe lata zakłada się uatrakcyjnienie szkolnictwa w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dzięki wdrażaniu innowacyjnych form kształcenia oraz zwiększenie nacisku na uzyskiwanie kompetencji praktycznych, co pozwoli na przygotowanie wykwalifikowanej kadry technicznej dostosowanej do potrzeb rynku.

Dzięki współpracy z MI i wielu uczelniami, ZSŻŚ w Nakle jest jednym z najlepszych szkół morskich w kraju, oferując swoim studentom możliwość zdobycia rozległej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na dalsze budowanie kariery w branży morskiej.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są dostarczane przez nadawcę bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść. Ustawa prawo prasowe określa postanowienia dotyczące tego tematu.

  • Bez wprowadzania zmian w treści komunikatu.
  • Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść.
  • Ustawa prawo prasowe określa postanowienia.

Dlatego też, PAP SA zobowiązuje się do publikacji komunikatów bez jakichkolwiek ingerencji w ich treść.
Serwis PAP jest miejscem, w którym publikowane są wiarygodne informacje, dlatego obowiązują one wszystkich.

PAP SA jest odpowiedzialne za publikację komunikatów i przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących ich treści. Dzięki temu, informacje publikowane w serwisie są niezawodne i sprawdzone.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ