Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2022 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO BP”) umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie do 29 mln PLN (dalej: „Umowa”, „Kredyt”).

Kredyt został udzielony na okres od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w walucie PLN lub w EUR według złożonej przez Spółkę dyspozycji wypłaty Kredytu.

David Broderick, CFO, skomentował:

„Cieszymy się, że pozyskaliśmy kredyt od PKO BP, który jest jednym z największych banków w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest wyraźnym uznaniem dla naszej działalności. Pozyskane finansowanie zapewnia nam większą elastyczność, w kontynuowaniu realizowania czterofilarowej strategii rozwoju i sprzedaży naszego portfolio produktów”.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość Umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ