14 marca Komisja Europejska ogłosiła propozycję reformy rynku energii elektrycznej – tzw. EMD („Electricity Market Design”). Plan ten jest odpowiedzią na wysokie koszty energii wywołane przez rosyjski szantaż energetyczny i inwazję na Ukrainę, co spowodowało drastyczny wzrost cen gazu.

Reforma unijnego rynku energii powinna uwzględniać nie tylko ambitne cele klimatyczne, ale także poprawę bezpieczeństwa energetycznego w całej Unii. Zmiany w otoczeniu regulacyjnym powinny pomóc w sprawiedliwej transformacji energetycznej, uwzględniając różnorodne potrzeby i warunki poszczególnych państw członkowskich. Uważamy, że bezpieczeństwa energetyczne w Europie możemy zapewnić tylko wtedy, gdy zagwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne wszystkich państw członkowskich.

Uważamy, że decyzje Komisji Europejskiej dotyczące propozycji reformy są słuszne oraz doceniamy, że Komisja nie podjęła działań mających na celu zmienienie podstawowych zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, w tym wyznaczania cen na rynkach hurtowych. Nie należy jednak zapominać, że wzrost cen na tych rynkach był wynikiem wielu czynników, w tym rosyjskiej strategii szantażu energetycznego.

Popieramy dwa rodzaje umów długoterminowych na dostawy energii (PPA) oraz kontrakty różnicowe (CfD) proponowane przez KE. Jesteśmy jednak przeciwni wprowadzeniu obowiązkowego regulowanego instrumentu, gdyż takie działanie znacznie ograniczyłoby inwestycje w zieloną transformację. Uważamy za istotne, aby oba rodzaje kontraktów uwzględniały wzrost kosztów realizacji inwestycji, który często przewyższa wskaźnik inflacji. W przeciwieństwie do KE, uważamy, że dochody z tych kontraktów powinny być wykorzystywane do budowy sieci elektroenergetycznych oraz magazynów energii, a nie tylko do wspierania konsumentów. Popieramy również rozwój rynku PPA, ale zarządzający powinni mieć swobodę w dobieraniu sposobów zabezpieczania swojego portfela.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, zapewnił, że starają się zakończyć prace nad reformą jeszcze w tym roku. Zadeklarował również, że będą wspierać wszelkie wysiłki mające na celu wprowadzenie zmian i propozycji, które będą zgodne z oczekiwaniami ich klientów.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ