W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

· Banku Spółdzielczego w Raciążu (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Bieżuniu (bank przejmowany)

· Banku Spółdzielczego w Białobrzegach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Głowaczowie (bank przejmowany)

Połączenie odbywa się za zgodą wszystkich banków wyrażoną w uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

2. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Marcina Dymka na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie

· Marcina Dymka na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie

3. Komisja jednogłośnie udzieliła mTowarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („mTFI”, „Towarzystwo”) zezwolenia na:

· wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym

pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych

· tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu

· zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych

Jednocześnie Komisja zatwierdziła:

· Adriana Kaima na stanowisko Członka Zarządu mTFI nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie

· Bartosza Pawłowskiego na stanowisko Członka Zarządu mTFI nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych zarządzanych przez Towarzystwo

4. Komisja zapoznała się z informacją:

· o stanie sektora ubezpieczeń po drugim kwartale 2022 r.

· na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna wg stanu na sierpień 2022

kom mra


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Tags:
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ