Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §19 ust. 3 pkt 1) Statutu „STALPROFIL” S.A. oraz na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „STALPROFIL” S.A. zwołuje na dzień 24 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A, o godzinie 10.00.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ