Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że dzisiaj otrzymała od akcjonariusza zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie zostało złożone w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w następstwie umorzenia 857.000 sztuk akcji własnych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z 12 września 2022 r.

Treść zawiadomienia stanowi załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ