Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1216/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia 135.287 obligacji na okaziciela serii Z1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda (Obligacje) do obrotu giełdowego na rynku podstawowym (Catalyst) z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 1 grudnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ