BEST S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o podjęciu w dniu 2 stycznia 2023 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1/2023 w sprawie wprowadzenia 135.287 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda (Obligacje) do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst. Pierwszy dzień notowań Obligacji wyznaczony został na dzień 5 stycznia 2023 r.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 listopada 2022 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 1 grudnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ