Ponad 44% respondentów badania przeprowadzonego przez agencję Yotta na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej uważa, że transformacja energetyczna jest kluczowa dla zapewnienia przyszłych cen energii oraz niezawodności dostaw.

Podjęcie działań związanych z transformacją energetyczną w Polsce wymaga wspólnego wysiłku Polski i Unii Europejskiej. Badania wykazały, że obie strony powinny wspólnie finansować proces transformacji, co wynika z wyliczeń ekspertów EY przedstawionych w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej”. Według tych wyliczeń, koszt inwestycji potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku może wynieść nawet 135 mld EUR (600 mld złotych). Oznacza to, że rząd, spółki energetyczne i odbiorcy energii muszą wspólnie wypracować i wdrożyć koncepcje finansowania transformacji energetycznej, wspierane przez fundusze zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej.

Polacy dostrzegają konieczność przejścia na energetykę niezależną od zagranicznych dostawców, w celu zapewnienia stałego i taniego dostępu do energii. Jednakże, zaledwie 1/3 badanych wyraziło opinię, że prędkość przemian energetycznych jest wystarczająca. Ta potrzeba zintensyfikowania procesu zmian wynika głównie z niestabilnej sytuacji geopolitycznej, takiej jak konflikt w Ukrainie i wprowadzenie sankcji wobec Rosji.

Jak wskazał prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, prezes GK PGE Wojciech Dąbrowski: „Transformacja polskiej energetyki to jedyny sposób trwałego powstrzymania wzrostu kosztów wytwarzania energii poprzez uniezależnienie od kosztów surowców energetycznych i cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To warunek utrzymania akceptowalnych cen energii dla polskich rodzin i zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki. Polska Grupa Energetyczna zainwestuje do 2030 roku ponad 75 miliardów złotych w same tylko farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na lądzie oraz morzu, a także w wymianę źródeł energii cieplnej”.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ