Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 r. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. – spółka zależna Emitenta (MZRP) podpisała z ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) umowę pn.: ” Modernizacja systemu chłodzenia Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej ” (Umowa).

Wartość Umowy wynosi ok. 23,5 mln zł netto.

Termin zakończenia prac: II kwartał 2023 r.

Umowa wprowadza górną granicę odpowiedzialności MZRP z tytułu kar umownych za opóźnienia oraz górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej MZRP, ustalone jako wartości procentowe liczone od wynagrodzenia netto, na poziomach standardowo stosowanych w tego typu umowach, z zastrzeżeniem określonych w Umowie wyłączeń.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w określonych okolicznościach, a także bez podania przyczyny. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy określone wydatki poniesione przez niego, na zasadach opisanych w Umowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ