Bank Pekao S.A. jest jedynym bankiem komercyjnym w Polsce, który oferuje bezpłatną gwarancję kredytową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG) pozwalającą na udzielanie przedsiębiorcom nowego finansowania oraz refinansowania kredytów (w tym kredytów z innych banków) na nadzwyczaj atrakcyjnych warunkach. Nowa gwarancja pozwala na zabezpieczenie 70% kapitału i odsetek, obniżenie marży kredytowej oraz nie wymaga dostępnego limitu pomocy de minimis, co w przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystali limit tej pomocy stanowi korzystną alternatywę dla innych gwarancji kredytowych.

PFG to inicjatywa uruchomiona w celu zmniejszenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla europejskiej gospodarki. Aktualna umowa gwarancji to największa w historii umowa Banku Pekao z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym i równocześnie jedna z większych umów gwarancji bezpośredniej w Europie w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Podpisana umowa gwarancji pozwala na zaciąganie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek, kredytów obrotowych (odnawialnych i nieodnawialnych) oraz kredytów inwestycyjnych. Maksymalna wartość finansowania zabezpieczonego gwarancją PFG dostępnego dla pojedynczego przedsiębiorcy w Banku Pekao wynosi 2,57 mln euro (ok. 11,7 mln zł), a maksymalny okres kredytowania to 10 lat. Nowością w systemie instrumentów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest możliwość zastosowania gwarancji PFG również przy refinansowaniu kredytów przenoszonych do Banku Pekao z innych banków. Gwarancja PFG umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z bardziej atrakcyjnych warunków spłaty dla już zaciągniętych zobowiązań, co stanowi dodatkową zaletę tej gwarancji.

„Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny to kolejny duży projekt, w ramach którego Bank Pekao współpracuje z EFI w celu zaoferowania polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków finansowania. Nową gwarancją PFG chcemy w 2022 roku objąć portfel kredytów o wartości aż 4,7 mld zł, co według naszych szacunków pozwoli na udzielenie preferencyjnego finansowania dla ok. 15 tys. przedsiębiorców. Dzięki nowej gwarancji nasi klienci będą mogli skorzystać nie tylko z niższej marży kredytowej, ale również bezpłatnego zabezpieczenia kredytu. Aktualna umowa umacnia pozycję Banku Pekao jako lidera wśród instytucji komercyjnych w wykorzystaniu na polskim rynku unijnych instrumentów finansowych” – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Projekt gwarancji prowadzony w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego to niejedyna forma wsparcia finansowania przedsiębiorstw oferowana w ostatnim czasie przez Bank Pekao. Bank podpisał z EFI również nową umowę gwarancji portfelowych w ramach tzw. programu EaSI – Programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Dzięki gwarancji EaSI bank może bezpłatnie zabezpieczać kredyty w rachunku bieżącym i pożyczki oraz udzielać preferencyjnego finansowania mikroprzedsiębiorcom, tj. firmom o zatrudnieniu nieprzekraczającym 9 osób, które ze względu na krótki okres działalności czy też brak wymaganych zabezpieczeń, mogłyby mieć trudności w pozyskaniu finansowania wspierającego rozwój ich działalności.

„Nowa gwarancja EaSI to kontynuacja oferty dostępnej w Banku Pekao od 2018 roku. Dzięki gwarancji obejmującej nawet do 90% udzielonego finansowania jesteśmy w stanie oferować preferencyjne kredyty i pożyczki dla najmniejszych przedsiębiorstw, posiadających ograniczone możliwości w pozyskaniu finansowania, np. ze względu na krótki okres prowadzenia działalności czy brak zabezpieczeń rzeczowych. Dla tych właśnie firm przygotowaliśmy preferencyjne kredyty obrotowe i pożyczki zabezpieczone gwarancją EaSI do wysokości 117 tys. zł. W ramach umowy EaSI mamy do dyspozycji blisko 250 mln zł, co pozwoli uzyskać środki na rozwój dla ok. 5 tys. naszych klientów. Oferta będzie dostępna do końca III kwartału 2023 roku lub do wyczerpania środków” – powiedziała Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Więcej informacji na stronie: Kredyt z gwarancją EFI PFG – Bank Pekao S.A.

O Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło informacji: Bank Pekao S.A.

 

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ