Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 oraz nr 11/2022 informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z SMT Shipping (Cyprus) Ltd. z siedzibą na Cyprze („SMT”) aneks do umowy na wykonanie prac remontowych i towarzyszących statku.

Przedmiotem aneksu jest zwiększenie zakresu prac Spółki i zwiększenie wynagrodzenia należnego Spółce o szacunkową kwotę 735.000,00 EUR netto. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania aneksu za znaczący stanowi wartość przedmiotu aneksu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ