Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Vistal Pref Sp. z o.o. („Spółka zależna”) umowy z kontrahentem krajowym na wykonanie konstrukcji stalowej estakady. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1.405.050,00 zł netto.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Umowa przewiduje m.in. karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Kary umowne zostały ograniczone do 10% wartości wynagrodzenia. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania informacji za znaczącą stanowi wartość umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ