BORYSZEW SA (23/2022) Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 23 maja 2022 spółki zależne Boryszew Maflow Spółka z o.o. oraz Mafmex S. de R.L. de C.V. (Kredytobiorcy) podpisały z BNP Paribas Bank Polska S.A. umowę kredytu nieodnawialnego w kwocie ok. 21,6 mln USD z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla realizacji w Meksyku zawartych kontraktów z klientami z branży motoryzacyjnej.

Zabezpieczeniem spłaty w/w kredytu są m.in:

1. Polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A. do wysokości 100% kredytu.

2. Cesja wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów.

3. Oświadczenia (odpowiednio Kredytobiorców oraz Emitenta) o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty ok. 32,4 mln USD oraz gwarancja korporacyjna Emitenta do kwoty 27 mln USD.

Umowa została zawarta na okres do końca czerwca 2028 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie SOFR 3M powiększony o marżę banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous post MSZ: Konferencja pt. Promocja bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE poprzez zrównoważone ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 – akredytacje (komunikat)
Next post ZE PAK SA (19/2022) Zwiększenie limitu dostępnego finansowania w umowie kredytowej zawartej przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o.
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ