Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. – spółka zależna Emitenta (MZRP) podpisała z ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) umowę pn.: „Modernizacja Wielkiego Pieca nr 2 System odpylania odlewni – prace montażowe w Dąbrowie Górniczej” (Umowa).

Wartość Umowy wynosi 18,6 mln zł netto.

Termin zakończenia prac: III kwartał 2023 r.

Umowa wprowadza górną granicę odpowiedzialności MZRP z tytułu kar umownych za opóźnienia oraz górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej MZRP, ustalone jako wartości procentowe liczone od wynagrodzenia netto, na poziomach standardowo stosowanych w tego typu umowach, z zastrzeżeniem określonych w Umowie wyłączeń.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w określonych okolicznościach, a także bez podania przyczyny. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy określone wydatki poniesione przez niego, na zasadach opisanych w Umowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ