W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 maja 2022 roku PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) („Kredytobiorca”) zwiększyła kwotę dostępnego finansowania w Umowie zawartej z bankiem EFG Bank Ltd. z siedzibą w Zurychu. Kwota dostępnego kredytu została zwiększona o 125 mln złotych tj. do kwoty 300 mln złotych. Pozyskane środki będą służyły finansowaniu projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru, realizowanych przez spółki zależne od Kredytobiorcy. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ