Zarząd spółki Novavis Group S.A. („Emitent”; „Spółka” ) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku przed notariuszem w Warszawie w późnych godzinach wieczornych została zawarta umowa sprzedaży 15 udziałów spółki MILLE VIS Sp. z o.o. pomiędzy MILLE SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (Sprzedający) a Novavis Group S.A. (Kupujący).

W wyniku zawartej Umowy spółka Novavis Group S.A. nabyła 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki MILLE VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( MILLE VIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70 (kod: 00-687), co powoduje że po powyższej sprzedaży, Emitent posiada łącznie 100% udziałów w spółce MILLE VIS.

Transakcja została zawarta na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych standardów rynkowych.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ