W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2021 z 26 listopada 2021 r. oraz 18/2022 z 12 kwietnia 2022 r. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że wczoraj otrzymał z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. podmiotu pośredniczącego w przeprowadzaniu i rozliczeniu nabycia akcji Emitenta na podstawie ogłoszonego w dniu 12 kwietnia 2022 r. zaproszenia do składania ofert akcji („Zaproszenie”) informację, że w odpowiedzi na Zaproszenie zostały prawidłowo złożone oferty sprzedaży obejmujące łącznie 1.485.572 sztuki akcji Spółki. Emitent podjął dzisiaj decyzję, że zgodnie z warunkami Zaproszenia skupi od akcjonariuszy łącznie 357.000 sztuk akcji po cenie jednostkowej wynoszącej 28,00 PLN. Uwzględniając zasady prowadzenia skupu akcji własnych opisane w Zaproszeniu, stopa redukcji wyniosła 75,97%. Planowanym dniem rozliczenia ofert sprzedaży akcji jest 28 kwietnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ