W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. dotyczącego umowy zawartej pomiędzy konsorcjum firm: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta) oraz Primetals Technologies Limited (lider konsorcjum, łącznie z MZRP jako „Wykonawca”, „Konsorcjum”) a ArcelorMittal Poland S.A. („Zamawiający”) na zakup i dostawę instalacji oraz uruchomienie instalacji Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej („Umowa”), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 r. został podpisany aneks do Umowy.

Na podstawie zawartego aneksu termin zakończenia prac został przesunięty na III kwartał 2023 r. (dotychczas: I kwartał 2023 r.). Ponadto aneks zwiększył wynagrodzenie dla Konsorcjum z tyt. prac dodatkowych, wzrostu kosztów, jak i przesunięcia realizacji prac.

Aktualna wartość Umowy wraz z powyższym aneksem wynosi równowartość ok. 96 mln zł netto, z czego ok. 48 mln zł netto przypada na MZRP.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ