W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 23/2022 z 21 lipca 2022 r. dotyczącego złożenia oferty na system robotyczny da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka otrzymała umowę podpisaną ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-519 przy ul. Powstania Styczniowego 1 (Szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy i instalacji uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla Szpitala. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 7 845 192,10 zł netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 5 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2021, trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ