W nawiązaniu do raportów bieżących 17/2021 z 3 sierpnia 2021 r., 29/2021 z 19 października 2021 r., 8/2022 z 14 marca 2022 r. oraz w związku z upływem terminu ważności prospektu podstawowego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 czerwca 2021 r., który wraz suplementem nr 1 zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2021 r. oraz suplementem nr 2 zatwierdzonym przez KNF w dniu 22 czerwca 2022 r. stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln PLN (Prospekt), Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty

sporządzenia Prospektu na podstawie, którego przeprowadzono emisję obligacji serii W1, W2, oraz W3, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniosły 291,8 tys. złotych. Koszty te obciążyły wynik finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ