Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka), po analizie danych i informacji dotyczących działalności Kredyt Inkaso S.A. oraz jej głównego akcjonariusza WPEF VI Holding V BV (należącego do funduszu Waterland) uznał, że nie może dłużej przyjmować założenia dotyczącego posiadania znaczącego wpływu na funkcjonowanie Kredyt Inkaso S.A. oraz ocenił, iż w obecnej sytuacji nie może zakładać uzyskania jakichkolwiek korzyści w związku z posiadanym pakietem akcji tej spółki. W następstwie powyższego Emitent ocenił, że wartość posiadanego pakietu akcji wynosi zero zł tj. jest o 51,4 mln zł niższa niż zaprezentowana w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie okresowym grupy kapitałowej BEST S.A. za III kwartał 2021 r. sporządzonym na dzień 30 września 2021 r. Szczegółowy sposób ujęcia powyższego zmniejszenia zostanie zaprezentowany w rocznych sprawozdaniach finansowych za 2021 r.

Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki oraz grupy kapitałowej BEST S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ