Zarząd New Tech Capital S.A. [Spółka, Emitent, Sprzedający] informuje o zwarciu w dniu 17 października 2022 r. umowy z ATM Construciton S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni. Przedmiotem umowy jest sprzedaż dwóch działek pod warunkiem niewykonania przez Skarb Państwa – Lasy Państwowe prawa pierwokupu przysługującego na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Równocześnie Strony przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi pod warunkiem podziału geodezyjnego obu działek oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w zakresie obu nieruchomości. Strony ustaliły łączną cenę z tytułu zbycia ww. nieruchomości na kwotę 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ