KGHM jako jeden z pierwszych podjął inicjatywę edukacyjną w postaci pilotażowego programu „Równi w różnorodności”. W ramach tego programu, w pałacu w Krotoszycach odbyło się specjalne spotkanie, na którym eksperci i przedstawiciele biznesu debatowali na temat neuroróżnorodności oraz wypracowywania przyjaznych dla wszystkich środowisk pracy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki patronuje wydarzeniu „NEURORÓŻNORODNOŚĆ. Siła różnic, czyli jak tworzyć środowisko pracy czerpiące z potencjałów”. Partnerami organizatora, KGHM, przy tej konferencji są Związek Dużych Rodzin 3 plus oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

„Bardzo dziękuję, że narodowy champion, jakim jest KGHM podejmuje tak ważny temat jak neuroróżnorodność. Miedziowa spółka rozumie innych ludzi i rozumie, że jesteśmy różni. Upowszechnianie wiedzy o neuroróżnorodności to Wasza siła. Dziękuje za to zaangażowanie” – powiedziała podczas otwarcia konferencji Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

KGHM podczas pilotażowego projektu „Równi w różnorodności” organizował specjalną konferencję, warsztaty, wykłady i szkolenia dla pracowników. W Krotoszycach specjaliści i przedstawiciele biznesu mieli okazję podyskutować o neuroróżnorodności, a także wspólnie wypracować strategię budowania przyjaznego środowiska pracy. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz partnerzy KGHM, tacy jak Związek Dużych Rodzin 3 Plus czy Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, objęli wydarzenie swoim patronatem.

Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, podkreśliła, że KGHM jako narodowy champion rozumie i docenia różnorodność wśród ludzi. Dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A., Marek Makuch, zaznaczył z kolei, że firma ta jest r

„KGHM jest firmą różnorodną i na tym budujemy nasz potencjał. Projekt dotyczący neuroróżnorodności buduje świadomość w naszej organizacji, ale nie tylko. Ten temat dotyczy nie tylko naszych obecnych czy przyszłych pracowników, ale również ich rodzin. Współdziałanie z osobami z różnymi potrzebami tylko wzmocni naszą załogę” – dodał Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.

Neuroróżnorodność jest czynnikiem, który ma coraz większy wpływ na świadomość społeczną. Corocznie wiele firm, w tym KGHM, wspiera szereg działań, takich jak „Polska na niebiesko”, którego celem jest edukowanie na temat autyzmu. Jednak autyzm nie jest jedynym zaburzeniem, które zalicza się do tego pojęcia. Inne to ADHD, dysleksja, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Touretta i wysoko wrażliwa osobowość.

Miedziowa spółka rozpoczęła również pilotażowy projekt „Równi w różnorodności”, który został zorganizowany dla pracowników KGHM i przedstawicieli szkół patronackich w Zagłębiu Miedziowym. Warsztaty i wykłady zostały przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą funkcjonowania osób neuroróżnorodnych na rynku pracy oraz dowiedzieć się, jak tworzyć zespół w oparciu o ich integrację.

Podczas spotkania w Krotoszycach KGHM przedstawiło swoje dotychczasowe osiągnięcia, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach i szkoleniach. Panel dyskusyjny poświęcony był idei tworzenia przyjaznego środowiska pracy, a także wspieraniu uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkolnictwie polskim. Przedstawiciele biznesu przedstawili wtedy ciekawe pomysły i sprawdzone praktyki.

Neuroróżnorodność to zjawisko, które może dotyczyć nawet 20% populacji – od dzieci, poprzez młodzież, aż po dorosłych. Kontakt z osobami neuroatypowymi stanowi dla nas wyzwanie, ale również okazję do poznawania ich zalet i nauczenia się jak właściwie z nimi współpracować. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednie zarządzanie neuroróżnorodnością może przynieść wymierne korzyści dla ich firm.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ