European Energy ogłosiło dziś, że w Polsce zakończono budowę instalacji o mocy 130 MW energii z odnawialnych źródeł. Jest to ważny kamień milowy w rozwoju działalności spółki w kraju.

European Energy stara się przekształcić energetykę odnawialną w Polsce od momentu otwarcia swojego oddziału w Warszawie w 2021 roku. Dzięki zaangażowaniu w inwestycje w elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne i technologię magazynowania energii oraz Power-to-X, firma ta wykazuje nieustanną chęć do wprowadzania zmian i poprawy stanu polskiej energetyki odnawialnej.

Rok 2022 przyniósł wyraźny sukces dla spółki European Energy w postaci przyłączenia kompleksu elektrowni wiatrowych Pomerania Wind do sieci, co pozwoliło na zainstalowanie mocy 60 MW. Od tego czasu kolejne projekty zostały zrealizowane, w tym farmy wiatrowe Liskowo (38 MW) oraz Dębsko (8 MW), farmy fotowoltaiczne Sulimierz (10 MW) i Krzęcin (15 MW), dzięki czemu sumaryczna moc zainstalowana wzrosła do 131 MW. Co więcej, spółka jest obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju dodatkowych dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 76 MW, które są gotowe do uruchomienia.

European Energy dostrzega ogromne możliwości wykorzystania sektora energetyki odnawialnej w Polsce i w związku z tym kontynuuje swoje starania o realizację kolejnych projektów w naszym kraju. Aktualnie pakiet projektów, które czekają na realizację, obejmuje instalacje o łącznej mocy 5 GW, wykorzystujące zróżnicowane technologie.

„Polska to dynamiczny i obiecujący rynek dla European Energy. Nasz zróżnicowany i rozrastający się pakiet przyszłych działań odzwierciedla nasze zaangażowanie w zwiększanie gamy rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, integrację innowacyjnych technologii i postępy w dziedzinie energetyki słonecznej, wiatrowej i innych przedsięwzięć w obszarze energii odnawialnej” – powiedziała Olga Sypula, dyrektorka krajowa European Energy w Polsce.

European Energy otworzyło swoje drugie biuro w Gdyni, aby rozszerzyć swoją działalność w Polsce. Firma ma obecnie ponad 30 pracowników, którzy są motorem zmian w energetyce.

European Energy, w odpowiedzi na rozwój w Polsce, założyło swoje drugie biuro w Gdyni, dzięki czemu może teraz oferować swoje usługi na całym kraju. Obecnie firma zatrudnia ponad 30 pracowników, współpracujących, aby wprowadzić zmiany w sektorze energetycznym.

„Optymistycznie oceniamy ofertę systemu wsparcia i zachęt oraz korzystny klimat polityczny w Polsce. Są one siłą napędową naszej misji umocnienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i harmonizacji z ambitnymi celami Polski w zakresie czystej energii” – stwierdził Thorvald Spanggaard, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. projektów w European Energy.

Firma European Energy od chwili jej powstania w 2004 r. z powodzeniem prowadzi swoją działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowała blisko 800 mln EUR, a obecnie w budowie są instalacje o mocy przekraczającej 1 GW. Ponadto, jej zaangażowanie w projekty OZE na skalę globalną wynosi aż 3 GW, a kolejne 60 GW jest w trakcie realizacji.

European Energy jest dumna ze swojego wkładu w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Od początku swojej działalności w 2004 r. firma zainwestowała blisko 800 mln EUR w instalacje OZE o mocy przekraczającej 1 GW. Ponadto, obecnie realizuje projekty na skalę globalną o łącznej mocy 3 GW, a dodatkowe 60 GW jest w trakcie przygotowań.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ