Trwa przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE. Serwis Samorządowy PAP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń, które będą poddane głosowaniu internautów. Celem konkursu jest promocja samorządowych inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych inicjatyw.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Polska otrzymała największe dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” z Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyznała Polsce 129,4 mln euro na wsparcie czterech inwestycji drogowych, kolejowych oraz terminala intermodalnego, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi około 1,1 mld zł, co czyni Polskę liderem w uzyskaniu funduszy unijnych w ramach programu „Łącząc Europę” CEF w porównaniu do innych krajów członkowskich.

– Mechanizm finansowy CEF Unii Europejskiej jest ważnym źródłem wsparcia dla projektów infrastrukturalnych w Polsce, zwłaszcza tych o znaczeniu transgranicznym. Warto zauważyć, że środki te są przeznaczone również na przedsięwzięcia o podwójnym, cywilno-wojskowym zastosowaniu, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju – stwierdził minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Projekty objęte dofinansowaniem:

Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków oraz most nad Wisłą w Górze Kalwarii

Celem dofinansowanego projektu o wartości 52,17 mln euro jest poprawa jakości połączenia kolejowego na linii kolejowej C-E20, aby spełnić podstawowe wymagania sieci TEN-T. Planowane jest zbudowanie nowego dwutorowego mostu kolejowego przez Wisłę w miejsce istniejącego jednotorowego mostu, a także modernizacja ponad 3 km dwutorowej linii kolejowej na odcinku Góra Kalwaria – Kępa Gliniecka. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024-2027.

Planuje się budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S12 o długości około 17,6 km, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 64,47 mln euro. Projekt ten jest częścią inicjatywy unijnej Korytarze Solidarności Unia – Ukraina i uzupełnia dotychczasowe prace realizowane wspólnie z Ukrainą na odcinku Teosin – granica państwa.

Celem jest stworzenie efektywnej i wydajnej infrastruktury drogowej o podwójnym zastosowaniu na odcinku drogi ekspresowej S12 Chełm – MOP Teosin, co przyczyni się do poprawy komunikacji i współpracy między Polską a Ukrainą.

Terminal intermodalny w Centrum Logistycznym Portu Gdynia otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,39 mln euro, co umożliwi obsługę transportu kolejowego. Inwestycja obejmuje budowę torów ładunkowych o długości ponad 740 m, rampę ładunkową oraz torem dojazdowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa terminala intermodalnego w Centrum Logistycznym Portu Gdynia otrzymała dofinansowanie w wysokości 8,39 mln euro. Dzięki inwestycji, Centrum będzie obsługiwane przez transport kolejowy poprzez budowę torów ładunkowych o długości ponad 740 m, rampę ładunkową oraz torem dojazdowym i infrastrukturę towarzyszącą.

Planuje się zbudowanie nowego multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na półwyspie Ostrów Grabowski w Porcie Szczecin. Projekt ten otrzymał wsparcie w wysokości 4,35 mln euro z CEF i obejmuje budowę stacji kolejowej przeładunkowej oraz przebudowę rampy ro-ro, która umożliwi efektywny przeładunek kontenerów i sprzętu wojskowego.

Przekazane komunikaty publikowane są w serwisie PAP w oryginalnej formie, bez jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za treść, zgodnie z przepisami prawa prasowego. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ